Blog o Gorbačovovi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Aké veľké šťastie sme mali v zlomových momentoch rozpadu Sovietskeho zväzu? Šťastie, ktoré sa dnes odzrkadľuje v odlišnej trajektórii Slovenska od iných krajín bývalého socialistického bloku. Významným mementom tohto vývoja bolo aj nedávne úmrtie Michaila Gorbačova, píše v najnovšom blogu Miriam Lexmann.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content