Dohliadanie na komunálne voľby v Gruzínsku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Svedectvá o útočení na kandidátov s cieľom donútiť ich odstúpiť; rôzne formy nátlaku na zamestnancov štátu; zneužívanie administratívnych právomocí; enormná finančná nerovnováha medzi jednotlivými kandidujúcimi subjektmi. Aj tieto skutočnosti zaznamenala Miriam Lexmann spolu s členmi misie EP počas dohliadania na komunálne voľby v Gruzínsku.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content