Odpočet mojej práce za február 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Predstavujem zhrnutie mojich najdôležitejších aktivít nielen v Európskom parlamente ale aj na Slovensku za mesiac február.

  • Nepotrestanie vinníkov a odmietnutie vyvodenia zodpovednosti zo strany belgických úradov za smrť Slováka Jozefa Chovanca vo februári 2018 považujem za neprijateľné. Preto som iniciovala list, ktorý spolupodpísalo desať mojich kolegov zo Slovenska, kde žiadame Európsku komisiu, aby sa zaujímala o tento prípad, jeho spravodlivé vyšetrenie, ale aj aby sa prípad dostal do pravidelného monitorovania právneho štátu v Belgicku. O prípade som hovorila aj v RTVS.

  • Pre funkčnosť demokratických štátov a celej EÚ je kľúčové, aby boli vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj smrť Jozefa Chovanca, spravodlivo vyšetrené a zodpovední boli potrestaní, aby sme dokázali občanom, že môžu európskym a národným inštitúciám dôverovať. Nielen o naliehavosti tejto problematiky som hovorila v rozhovore pre online reláciu Karty na stôl v Plus 7 dní.

  • Potrebujeme posilniť a zefektívniť ochranu detí a mladých na internete; rovnako ich však viesť k nadobúdaniu zručností, aby sa vedeli zorientovať, kriticky myslieť a vedome robiť dobré rozhodnutia. Upozornila som na to v súvislosti so zverejnením výskumu Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022, ktorý odprezentovali na odbornej konferencii Bezpečnosť detí v digitálnom priestore na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  • Opätovne som aj verejne odmietla snahy a narastajúci tlak na to, aby sa právo na potrat začlenilo do Charty základných práv EÚ, a teda stalo základným ľudským právom. Tieto snahy sú nielen v absolútnom rozpore so základným ľudským právom, ktorým je právo na život. Zároveň táto otázka regulácie umelého ukončenia tehotenstva spadá plne do právomoci členských štátov a EÚ nemá žiadny mandát sa ňou zaoberať. Toto podkopávanie zmlúv, na ktorých je EÚ založená a zaoberanie sa politikami, na ktoré nedostala od občanov mandát povedie k zlyhávaniu v tých oblastiach, ktoré riešiť má. 

  • Súčasťou schváleného balíka RePowerEU je aj požiadavka, ktorú KDH nastolilo ešte v septembri 2022 a následne si ju osvojila vláda. Ide o využitie nevyčerpaných kohéznych fondov na podporu zraniteľných domácností, ako aj podnikov najviac postihnutých energetickou krízou. Slovensko bude môcť presunúť až 10 % z nevyčerpaných kohéznych fondov, čo by malo znamenať približne 1,5 miliardy eur, a ďalšiu 1 miliardu eur by malo mať možnosť využiť z nových dostupných kohéznych fondov na podporu cieľov balíka RePowerEU. Je rozhodujúce, aby vláda použila tieto prostriedky strategicky a spolupracovala s regiónmi na pomoci tým, ktorí sú najviac zasiahnutí energetickou krízou. 

  • Na návštevu Bruselu a Európskeho parlamentu som pozvala študentov, absolventov, pedagógov a zamestnancov z Kolégia Antona Neuwirtha. Okrem tradičného programu v parlamente navštívili aj Komisiu európskych biskupských konferencí (Comece – the Catholic Church in the EU) a absolvovali kolokvium s medzinárodnou právnickou organizáciou Alliance Defending Freedom (ADF International), či Federáciu katolíckych rodinných asociácií v Európe (FAFCE).

  • Takzvaný Istanbulský dohovor a celá diskusia okolo neho vôbec nepomáha cieľu odstránenia násilia na ženách a domáceho násilia. Dohovor nemá podporu medzi všetkými členskými štátmi a namiesto toho, aby sme sa rozprávali o rýchlej pomoci pre obete, riešime, ako donútiť členské štáty urýchlene ho prijať. Treba však pripomenúť, že dôvod, prečo Slovenská republika tento dokument neratifikovala, je ideologizácia celej problematiky a hrubé zasahovanie do morálnych a kultúrno-etických sfér a legislatívy. S takýmto postupom, ktorý sa doslova vysmieva tým, ktorí násiliu denne čelia, absolútne nesúhlasím.

  • Ani po 33 rokoch nemeníme naše postoje a hodnoty, preto každý vie, čo od nás môže očakávať. Ľudia potrebujú normálnu stranu, ktorá im prinesie pokoj a stabilitu. A takou stranou je práve KDH. Prinášame riešenia pre ľudí, vediemie konštruktívny dialóg k problémom, pomáhame ľuďom na každej úrovni, od regionálnej po európsku, s víziou krajiny, v ktorej sa dobre žije. O výročí KDH a jeho úlohe v politike som napísala blog.

  • Mala som česť byť členkou poroty na Pronea Hackatone 2023 v Partizánskom. Študenti stredných škôl pracovali na inovatívnych riešeniach v oblasti vzdelávania, podnikania, či životného prostredia. Svoje projekty museli pretaviť do jasných a uchopiteľných biznismodelov, ktoré prezentovali počas 5 minút pred posudzovateľmi.

  • S kolegami europoslancami sme v liste adresovanom vysokému predstaviteľovi EÚ Josepovi Borrellovi, vyjadrili znepokojenie nad pokračujúcim zatváraním kostolov v Alžírsku a zhoršujúcim sa stavom náboženskej slobody v tejto krajine. Som presvedčená, že EÚ musí túto záležitosť urýchlene riešiť vo svojich bilaterálnych vzťahoch s Alžírskom.

Priatelia,

vonku máme čoraz viacej jarných dní. Prajem Vám ich pokojné a radostné prežitie, s láskou v srdci a ochotou na dlani.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content