Sociálno klimatický fond môžeme využiť pre pomoc slabším

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Nova energetická legislatíva bude mať vplyv na ceny a dostupnosť energií, ale na pomoc pre sociálne slabšie domácnosti či malé a stredné podniky je tu Sociálno klimatický fond. Podľa Miriam Lexmann je však na nás na Slovensku, ako efektívne dokážeme z neho čerpať, aby sme tieto prostriedky na pomoc neohrozili tak, ako ohrozujeme čerpanie eurofondov.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content