Plán obnovy a ESF môžeme využiť aj pre lepšie zabezpečenie pomoci sociálne odkázaným a opatrovateľkám

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Musíme lepšie využiť Európsky sociálny fond aj Plán obnovy, lebo nám pri zabezpečovaní pomoci pre odkázaných vedia veľmi pomôcť. Je nutné zabezpečiť kontinuitu a koncepčnosť projektov, byť efektívny, ale aj spravodlivo ohodnotiť prácu opatrovateliek, uviedla Miriam Lexmann počas dnešného okrúhleho stola k téme sociálnej starostlivosti na Slovensku.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content