Európsky súdny dvor rozhodol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Miriam Lexmann víta dôležité rozhodnutie súdu o obmedzení pristúpenia EÚ k tzv. Istanbulskému dohovoru. Dlhodobo sa zasadzuje, aby EÚ inštitúcie rešpektovali princíp subsidiarity a výlučné kompetencie členských štátov.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content