Európsky súdny dvor rozhodol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Európsky súdny dvor na otázku týkajúcu sa ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru, ktorú mu položil Európsky parlament uviedol, že nič nenúti Radu, aby ho ratifikovala bez dosiahnutia spoločnej dohody
medzi členskými štátmi. V praxi to znamená obmedzenie pristúpenia k
Istanbulskému dohovoru EÚ ako celku. Rozhodnutie tak dáva za pravdu aj
kritikom čoraz výraznejšej snahy európskych inštitúcií rozširovať svoje
právomoci v oblasti redefinície rodu, či oblasti vzdelávania.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann víta toto dôležité rozhodnutie,
keďže sa dlhodobo zasadzuje za to, aby EÚ inštitúcie rešpektovali
princíp subsidiarity a výlučné kompetencie členských štátov.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content