EPP poslanci sa pýtajú na stratégiu EÚ o demografických výzvach vo vzťahu k podpore rodiny a medzigeneračnej solidarity

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Miriam Lexmann spoluiniciovala otázky na Komisiu s cieľom riešiť negatívny demografický vývoj, rovnováhu rodinného a pracovného života či medzigeneračnú solidaritu. Kompletné znenie nájdete tu.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content