EPP poslanci sa pýtajú na stratégiu EÚ o demografických výzvach vo vzťahu k podpore rodiny a medzigeneračnej solidarity

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Miriam Lexmann spoluiniciovala otázky na Komisiu s cieľom riešiť negatívny demografický vývoj, rovnováhu rodinného a pracovného života či medzigeneračnú solidaritu.

  1. Je EK ochotná predložiť stratégiu EÚ pre demografiu, ktorá rozvinie koncepciu „ekonomiky blahobytu“ pre rodiny, a tým podporí medzigeneračnú solidaritu, v rámci dlhodobých investícií do udržateľného a integrálneho rozvoja?
  2. Aké sú investície do účasti žien a mladých ľudí na trhu práce a do dosiahnutia lepšej rovnováhy medzi prácou a rodinou?
  3. Skúma Komisia spôsoby, ako riešiť situáciu s úbytkom obyvateľstva a únikom mozgov, čo povedie k následnému nedostatku investícií do infraštruktúry a služieb a do dezertifikácie niektorých regiónov EÚ?
  4. Ako bude informovať a vzdelávať v demografii a zdôrazní význam medzigeneračnej spravodlivosti?
  5. Ako by mohla Komisia posilniť zdieľanie najlepších postupov medzi členskými štátmi v kontexte rodinných politík?

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content