Prekážky na čerpanie eurofondov si kladieme najmä my sami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Najväčšie prekážky pri čerpaní eurofondov nám nekladie Brusel, ale robíme si ich my sami. Miriam Lexmann to opätovne skonštatovala po ukončení návštevy delegácie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EP na východe Slovenska, kde sa zamerali na efektivitu čerpania eurofondov.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content