Rýchle správy

Slovensko

Zo strany predstaviteľov vládnej koalície stále pokračujú osobné útoky na zamestnancov RTVS. Vláda najprv znížila pre RTVS rozpočet a potom začali koaliční predstavitelia kričať, že s tým menším rozpočtom nerobí RTVS dostatok. Teraz sme sa dočkali toho, že namiesto opravy budov a modernizácie techniky vidíme, že chcú inštitúciu ovládnuť a meniť funkcie a nálepky, konštatuje Miriam Lexmann spolu s predstaviteľmi KDH.

Celoslovenská rada KDH dnes schválila program hnutia vo voľbách do Európskeho parlamentu. Jeho piliermi sú silné Slovensko, bezpečná Európa a dôstojný život.

 • KDH je jednoznačne za zachovanie práva veta a rešpektovanie suverenity Slovenska.
 • Zasadzujeme sa tiež za spravodlivý mier v Európe. Oceňujem, že KDH otvára diskusiu o potrebe eurokomisára pre bezpečnosť a obranu.
 • Európa sa musí postarať o potravinovú a ekonomickú bezpečnosť. Zelené ciele nesmú ísť na úkor živobytia ľudí a priemyslu.
 • Chceme podporiť rodiny, seniorov, mladých a zdravotne znevýhodnených. Aj naďalej budem rada hlasom ochrany ľudskej dôstojnosti doma i vo svete.

KDH za podstatné považuje, aby sa europarlament vrátil k tomu, čo potrebuje občan. Viac sa zaujímať o jeho problémy a  bezpečnosť. Hlavne v čase, keď jedna kríza strieda druhú a občania majú pochybnosti, čo bude ďalej.

,,Prinášame jasné riešenia problémov, s ktorými sa ľudia na Slovensku stretávajú, akými sú ⁠strach z vojny a nezvládnutej migrácie, ⁠obava z chudoby, obava z toho, že sa Slovensko dostane do izolácie a nikto si nás nevšimne. Obava z nasilu vnucovaných ideologických experimentov a útokov na kultúrnu identitu, ⁠či strach z prehnaných zelených zmien, ktorým ľudia nerozumejú a ohrozujú konkurencieschopnosť, potravinovú bezpečnosť a živobytie ľudíEurópske inštitúcie nesmú prijímať rezolúcie, ako bola tá posledná o tzv. práve na potrat,“ spresňuje europoslankyňa KDH Miriam Lexmann. 

Je to v našich rukách. Už 8. júna rozhodneme, v akej Európe chceme žiť.

Robert Fico o suverenite Slovenska doma veľmi rád rozpráva. Dnes odchádza do Bruselu na summit a preto sa ho ráno na zasadnutí Výboru pre európske záležitosti v NR SR Miriam Lexmann pýtala, či sa tam tak bude aj správať a proaktívne hájiť slovenské záujmy napríklad pri bezprecedentnom uznesení Európskeho parlamentu, ktorým hrubo zasahuje do právomocí členských štátov výzvou na zaradenie tzv. “práva na potrat” do Charty základných práv EÚ.

Eurofondy sú absolútne kľúčové pre rozvoj našich regiónov, miest a obcí a urobím všetko pre to, aby nám neboli odobraté. Preto sme sa dnes v KDH listom obrátili aj na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú. To, či nám odoberú eurofondy je však v rukách vlády SR, informovala Miriam Lexmann.

KDH je jediná politická strana, ktorá dlhodobo konzistentne odmieta, aby sa odoberanie eurofondov používalo ako nástroj trestania členských štátov. Preto som z dôvodu možnej politizácie na pôde Európskeho parlamentu nepodporila zavedenie tzv. mechanizmu podmienenosti eurofondov. Je zaujímavé, že europoslanci za Smer a PS tento mechanizmus zhodne podporili.

KDH malo a má vážne výhrady k zmenám v trestných kódexoch a k rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú sme žiadali zachovať, ale nemôže súhlasiť s tým, aby sa Slovensku na základe tohto kroku vlády odobrali eurofondy, keďže to nie je kompetencia EÚ.

Eurofondy sú absolútne kľúčové pre rozvoj našich regiónov, miest a obcí a urobím všetko pre to, aby nám neboli odobraté. Preto sme sa dnes v KDH listom obrátili aj na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú. To, či nám odoberú eurofondy je však v rukách vlády SR.

Miriam Lexmann sa v priestoroch Domu Európskej únie na Slovensku stretla s ôsmimi víťaznými tímami súťaže Euroscola. Jednotlivé školy sa v súťaži venovali najmä nadchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu. Študenti organizovali modelové zasadnutia, diskusie a workshopy s europoslancami a taktiež kvízy o Európskej únii. Celkovo sa do súťaže zapojilo 27 stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska. Teší ma, že je množstvo mladých, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska, uviedla Miriam Lexmann.

Miriam Lexmann otvorila 25. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život organizovanú Fórom života. Pripomenula o. i. slová pápeža Františka z dokumentu Dignitas infinita: upriamuje našu pozornosť na bezpodmienečné rešpektovanie nekonečnej ľudskej dôstojnosti. Hovorí nielen o práve na život od počatia po prirodzenú smrť, ale aj o mnohých ďalších závažných fenoménoch vrátane drámy chudoby, vojny, obchodovaní s ľuďmi, náhradnom materstve, sexuálnom zneužívaní či digitálnom násilí.

V KDH sme vyzvali vládu SR, aby sa Slovensko ako členská krajina EÚ jasne postavila proti pretláčaniu tzv. ,,práva na potrat“ do Charty základných práv EÚ, ku ktorému dnes v prijatom uznesení vyzval Európsky parlament. KDH po celý čas v Bruseli dôrazne chráni ľudskú dôstojnosť a výlučné právomoci členských štátov a bude aj naďalej bojovať proti tejto absurdnej požiadavke.

,,KDH vždy stálo na strane základnej hodnoty celej slobodnej civilizácie, ktorou je ochrana ľudského života. Sme zdesení, že dnes, keď Slovensko, ale aj celá EÚ, čelí mimoriadnym výzvam, sledujeme nezmyselné útoky na túto najvyššiu hodnotu – hodnotu života a slobodu svedomia, myslenia a vierovyznania. Vyzývame vládu SR, aby toto bezprecedentné konanie jasne odsúdila“, uviedol predseda KDH Milan Majerský.

„Prijaté uznesenie je nielen pošliapaním ľudskej dôstojnosti a základného ľudského práva na život, ale i hrubým zásahom do výlučných právomocí členských štátov. Počas celého svojho mandátu na pôde Európskeho parlamentu sa dôrazne ohradzujem voči množstvu iniciatívnych správ, vrátane známej správy Matić, ktoré prekračujú európske právomoci. Stačilo. Toto si neprajú ani občania, ktorí to jasne dali najavo„, zdôraznila Miriam Lexmann, europoslankyňa KDH a líderka eurokandidátky, ktorá aj tentokrát spolupredkladala pozmeňovací návrh s jasným odkazom na výlučné právomoci členských štátov. Žiaľ, nezískal potrebnú väčšinu.

K otázke ochrany ľudského života a dôstojnosti sa vyjadrila aj Alena Novotná, ktorá za KDH taktiež kandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu: „Pokusy o ustanovenie tzv. „práva na potrat“ vnímam ako ohrozenie života a jeho dôstojnosti. Skutočným riešením je vytvárať podporu ženám i rodinám. Preto namiesto tzv. ,,práva na potrat“ budujme kultúru práva na život a podporu každej žene, matke. Podpora pre matku a aj otca vedie k zachovaniu života počatého dieťaťa,“ uzatvára Novotná. 

Nový migračný pakt, ktorý dnes prijal Európsky parlament (EP), nerieši podľa M. Lexmann zásadné tlaky na vonkajších hraniciach Európskej únie (EÚ), pridáva administratívne bariéry a vytvára právnu neistotu. Preto hlasovala proti kľúčovým aspektom migračného balíka, na ktorom sa po 10 rokoch konečne dohodli členské štáty EÚ, no aj po toľkých rokoch je podľa slovenskej europoslankyne skôr premárnenou príležitosťou. 

,,Súčasná dohoda migračného balíka navyše zavádza takzvanú povinnú solidaritu, ktorú nepovažujeme za spravodlivú. V plnej miere totiž nezohľadňuje migračné tlaky v jednotlivých členských štátoch a solidaritu, ktorú napríklad aj Slovensko prejavilo voči odídencom z Ukrajiny,“ podotkla Miriam Lexmann.

Systém každoročného prehodnocovania relokácií znamená pre členské štáty právnu neistotu, keďže sa už teraz absurdná minimálna suma 20 – tisíc eur za jednu odmietnutú osobu v rámci relokácie môže nepredvídateľne navýšiť.  

Podľa líderky eurokandidátky a europoslankyne KDH Miriam Lexmann ,,je absurdné, že súčasný migračný pakt ani po 10 rokoch rokovaní nerieši zásadné výzvy ochrany našich vonkajších hraníc, ako aj základné príčiny migrácie, v dôsledku ktorej ľudia sú nútení opustiť svoje domovy a často za cenu ohrozenia vlastných životov sa pokúšajú nelegálne prekročiť hranice EÚ.“

Lexmann upozorňuje, že EÚ má viac ako 140 delegácií v tretích, väčšinou rozvojových krajinách a má najväčší rozvojový rozpočet na svete,,Ja sa preto pýtam, prečo ich nevyužívame na efektívnejšiu rozvojovú pomoc a ekonomickú a bezpečnostnú spoluprácu. Všetci si uvedomujeme, že strategickým riešením migrácie je dosiahnuť to, aby ľudia svoje domovy nemuseli vôbec opustiť.“  

Zdroj foto: https://www.britannica.com

Aj tieto veci som zrealizovala počas marca vo svojej službe občanom.

 • Schválený Akt o umelej inteligencii POVAŽUJEM za obrovský úspech Európskej únie, ktorý ochráni našich občanov a podporí naše podniky a inovácie, keďže im dá jasné pravidlá a tým aj právnu istotu. Na základe tohto nariadenia bude umelá inteligencia posudzovaná podľa rizika, ktoré predstavuje pre ľudí, základné ľudské práva a demokraciu a následne bude jej vývoj podliehať prísnejším alebo menej prísnym pravidlám a požiadavkám.

 • Znovu nabádam na EFEKTÍVNE využívanie eurofondov. Slovensko ich má síce k dispozícii aj na financovanie sociálnej oblasti, avšak tie nie je dlhodobo schopné efektívne využiť na systémové reformy, ktoré by zabezpečili lepšie fungovanie sektora. Dlhodobo na európskej úrovni bojujem aj za lepšie podmienky pre opatrovateľov a kvalitnejšie služby pre klientov. V rámci Európskej stratégie pre oblasť starostlivosti som presadila tiež požiadavku dostupných odľahčovacích služieb pre opatrovateľov, aby si mohli pri tejto fyzicky a psychicky tak ťažkej práci oddýchnuť. Medzi ďalšie návrhy patrilo, napríklad aj poskytovanie psychologickej podpory, ktorá je pri nepretržitej starostlivosti o deti či príbuzných nevyhnutnosťou.”

 • Chrániť slobodu médií znamená chrániť demokraciu a slobodu. Na Slovensku sme svedkami úplne opačného konania. Ministerstvo kultúry SR predstavilo návrh zákona, ktorým by boli verejnoprávne médiá doslova podriadené politickej moci vládnej koalície. Je to krok k neslobode, ktorú dobre poznáme z čias totality, ale i z čias mečiarizmu. Aj preto STOJÍM pri RTVS!

 • V Európskom parlamente sme prijali počas marca nariadenie na posilnenie ochrany a slobody médií, ktoré zaväzuje členské štáty chrániť nezávislosť médií pred vládnymi, politickými, ekonomickými alebo súkromnými zásahmi. Zároveň zavádza jasné pravidlá na ochranu novinárov, slobody a plurality médií, ako aj transparentnosť ich vlastníctva a financovania. Je to krok, ktorý PODPORUJEM aj v kontexte súčasného diania a snahy vlády ovládnuť politicky RTVS.

 • ODMIETAM pretláčanie agendy tzv. práva na potrat v Európskom parlamente. Všetci veľmi dobre vieme, že kultúrno-etické otázky patria do výlučnej právomoci členských štátov. Len im prináleží regulovať problematiku. Toto hrubé podkopávanie európskych zmlúv a dohodnutých kompetencií je neprijateľné. Tak, ako som ho odmietala po celý čas, odmietam ho aj dnes. Pretláčať túto agendu v čase závažných hospodárskych a geopolitických výziev, v čase narastajúcej chudoby a mnohých ďalších problémov, navyše považujem dokonca za obrovský hazard.

 • Opätovne som UPOZORNILA na nevyhnutnosť lepšie chrániť naše inštitúcie, demokratickú spoločnosť a priemysel pred vplyvom Čínskej komunistickej strany, ale aj nevyhnutnosť udržať si našu ekonomickú konkurencieschopnosť prostredníctvom spolupráce s demokratickými partnermi. Odmietam, aby sa na naše trhy dostávali produkty vyrobené nútenou prácou v Číne, k čomu prispeje aj nová európska legislatíva, na ktorej som sa podieľala.

 • Stala som sa TERČOM kybernetického útoku spolu s ďalšími desiatkami kolegov, predovšetkým z iniciatívy Medziparlamentnej aliancie pre Čínu. Od ekonomického nátlaku cez špionáž, kybernetické útoky až po škodlivý obsah poskytovaný našim deťom prostredníctvom sociálnych aplikácií, ako je TikTok; tieto najnovšie útoky opäť ukazujú, že totalitný režim v Číne predstavuje dnes najkomplexnejšiu hrozbu pre našu slobodu a bezpečnosť. Potrebujeme ráznu reakciu a ochranu našich demokratických inštitúcií i spoločnosti. Preto musíme pokračovať v znižovaní našej závislosti od tohto režimu v kľúčových sektoroch a posilňovať tak našu odolnosť i sebestačnosť. 

 • Ženská sila má svoju nezameniteľnú energiu. Spolu s Martinou Holečkovou a Andreou Turčanovou sme INICIOVALI platformu konzervatívnych žien, ktorá pomáha posilniť postavenie žien a v ich miestnych komunitách. Veria, že aj cez ňu dokážu motivovať ešte viac žien, aby v politike uplatňovali svoje talenty.

 • PODPORILA som rozhodnutie Európskej únie, že niektoré škodlivé látky budú v detských hračkách úplne zakázané, bude posilnená sledovateľnosť výroby výrobkov a súlad s legislatívou bude pri vstupe do EÚ prísne kontrolovaný. Nová legislatíva sleduje prísnejšie pravidlá ochrany detí.

 • PODNIETILA som list podpísaný 40 europoslancami, kde vyzývame EÚ, aby okrem podpory trpiacim arménskym kresťanom podnikla aktívne kroky na ochranu kresťanského kultúrneho a náboženského dedičstva v Arménsku.

Priatelia, prajem Vám pokojné, úspešné a radosťou naplnené dni.

Kolabujúca opatrovateľská služba, nedostatočná podpora pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi a regionálne rozdiely, ktoré sa namiesto vyrovnávania len naďalej prehlbujú. Neobstoja výhovorky a obviňovanie, že za nečerpanie eurofondov môže niekto iný. Za súčasný stav Slovenska nesú zodpovednosť predovšetkým predstavitelia strán Smer a Hlas, vyhlásila Miriam Lexmann.

Mladých ľudí európska politika príliš nezaujíma, aj preto si Miriam Lexmann vždy cení možnosť viesť kultivovaný dialóg práve s nimi a priblížiť im jej fungovanie. Aj vďaka mladým ľuďom zorientovaným v témach, ktoré sa dotýkajú celej spoločnosti, môžeme pristupovať k výzvam, ktorým čelíme. Uviedlo to slovenská europoslankyňa po stretnutí so zástupcami Študentskej rady stredných škôl.

Od prezidenta SR očakávame v KDH rešpektovanie ústavných hodnôt. Rešpektovanie hodnôt právneho štátu a spravodlivosti. Očakávame, že bude chrániť Slovensko pred medzinárodnou izoláciou a z jeho postojov bude vždy nepochybné, že Slovensko patrí do Európskej únie a NATO, hovorí Miriam Lexmann.

(viac…)

Vďaka všetkým učiteľom, ktorí vo vzdelávaní detí vidia vyššie poslanie, zmysel a naplnenie. Je to práve úprimná učiteľská viera v schopnosti žiakov a ich povzbudzovanie, ktoré dávajú vzdelávaniu iný rozmer a deti sa učia veriť si. Pretože z detí najskôr vyrastie to, čo v nich vidíme, pripomína k dnešnému dňu učiteľov Miriam Lexmann.

V rámci Európskej stratégie pre oblasť starostlivosti presadila Miriam Lexmann viaceré návrhy týkajúce sa kvalitnej infraštruktúry starostlivosti, ale aj podpory rodín, vrátane psychologickej pomoci či odľahčovacej služby. Poukazuje tiež na to, aké dôležité je zabezpečiť fungujúcu opatrovateľskú službu. Slovensko má k dispozícii európske fondy, ktoré musí vedieť efektívne využiť, opätovne pripomína Miriam Lexmann po odbornej diskusii na tému sociálnej starostlivosti.

Miriam Lexmann považuje prieťahy vo veci vyšetrovania a vyvodzovania spravodlivosti belgickými orgánmi vo veci smrti Slováka Jozefa Chovanca za neakceptovateľné. Ide o bránenie spravodlivému konaniu bez zbytočných prieťahov, v dôsledku ktorého sa nemôžu dostať k spravodlivému záveru ani rodinní príslušníci zomrelého ani ostatní občania Slovenska, uviedla slovenská europoslankyňa.

Pred viac ako šiestimi rokmi zomrel v Belgicku po neprimeranom zásahu polície slovenský občan Jozef Chovanec. Žiaľ, ani viac ako šesť rokov od tejto tragédie nevidíme, že by vec mohla byť v dohľadnej dobe spravodlivo rozhodnutá.

Podľa najnovších informácií belgický súd dokonca vec opäť odložil, a teda nerozhodol ani len o tom, či bude predložená nezávislému trestnému súdu. Ak dôjde k ďalším prieťahom a belgické orgány nebudú riadne konať, vyzývame slovenské Ministerstvo spravodlivosti, aby čo najskôr iniciovalo konania pred Európskym súdom pre ľudské práva.

V záujme spravodlivého prešetrenia príčin a spôsobu smrti slovenského občana už podnikala mnoho krokov europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann: „Rešpektujem nezávislosť justičných orgánov Belgicka, avšak zo všetkých dostupných informácií považujem tieto ďalšie prieťahy za neakceptovateľné. Už od začiatku prípad sprevádza množstvo otáznikov. Z môjho pohľadu ide o bránenie spravodlivému konaniu bez zbytočných prieťahov, v dôsledku ktorého sa nemôžu dostať k spravodlivému záveru ani rodinní príslušníci zomrelého ani ostatní občania Slovenska.“

Téme sa intenzívne venuje aj súčasný podpredseda KDH Viliam Karas, ktorý ešte ako minister spravodlivosti žiadal o doplnenie vyšetrovacích úkonov v tejto veci. „Ak nebudú riadne konať belgické orgány, neostáva Slovenskej republike nič iné, ako iniciovať konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. Verím, že tejto téme sa bude naďalej zodpovedne venovať aj naše Ministerstvo spravodlivosti, prípadne štátne orgány, a využijú všetky dostupné možnosti, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť.“

Zdroj foto: istockphoto.com

Na pondelok 25. marca zvolávame okrúhly stôl k situácii rodín so zdravotne znevýhodnými deťmi. K okrúhlemu stolu pozývame zástupcu ministerstva práce, zástupcov všetkých parlamentných strán, verejného ochrancu práv, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, komisára pre deti, zástupcov ZMOSu, Únie miest Slovenska, SK8 a organizácií, ktoré sa venujú práci so zdravotne znevýhodnými osobami. Účasť v rámci okrúhleho stola tiež prisľúbil minister práce a sociálnych vecí Českej republiky Marián Jurečka.

Martina Holečková – predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť:

,,Musíme si pred týmto problémom prestať zakrývať oči a začať konečne konať. Problémov, s ktorými sa stretávajú zdravotne znevýhodnení ľudia a osoby, ktoré sa o týchto ľudí starajú, je skutočne veľa. Sú to napríklad nízke príspevky od štátu, ktoré často nestačia ani na pokrytie tých najbežnejších výdavkov, ale napríklad aj odľahčovacia služba, ktorá v skutočnosti funguje iba na papieri a bežný človek k nej de facto nemá prístup. Je na čase odhodiť politické tričká a začať v tejto oblasti ťahať za jeden povraz. Jedine tak môžeme nastaviť systém, ktorý môže fungovať dlhé roky a dokáže efektívne pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ale aj osobám, ktoré sa o týchto ľudí starajú.“

Miriam Lexmann – europoslankyňa a líderka kandidátky KDH v eurovoľbách:

“Slovensko má síce k dispozícii eurofondy aj na financovanie sociálnej oblasti, avšak tie nie je dlhodobo schopné efektívne využiť na systémové reformy, ktoré by zabezpečili lepšie fungovanie sektora. Dlhodobo na európskej úrovni bojujem aj za lepšie podmienky pre opatrovateľov a kvalitnejšie služby pre klientov. V rámci Európskej stratégie pre oblasť starostlivosti som presadila tiež požiadavku dostupných odľahčovacích služieb pre opatrovateľov, aby si mohli pri tejto fyzicky a psychicky tak ťažkej práci oddýchnuť. Medzi ďalšie návrhy patrilo, napríklad aj poskytovanie psychologickej podpory, ktorá je pri nepretržitej starostlivosti o deti či príbuzných nevyhnutnosťou.”

Alena Novotná – matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a kandidátka v eurovoľbách:

,,Starostlivosť o osoby so zdravotným znevýhodnením je práca na plný úväzok, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Špecifickou skupinou sú rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú neviditeľné, rodičia týchto detí sú psychicky a fyzicky unavení a osobitne finančne zaťažení. Finančné zaťaženie rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je priemerne ročne suma 4 217€ eur.”

Je to krok k neslobode, ktorú dobre poznáme z čias totality, ale i z čias mečiarizmu, hovorí Miriam Lexmann o aktuálnej snahe vlády ovplyvniť verejnoprávnu RTVS.

V Európskom parlamente sme tento týždeň prijali nariadenie na posilnenie ochrany a slobody médií, ktoré zaväzuje členské štáty chrániť nezávislosť médií pred vládnymi, politickými, ekonomickými alebo súkromnými zásahmi. Zároveň zavádza jasné pravidlá na ochranu novinárov, slobody a plurality médií, ako aj transparentnosť ich vlastníctva a financovania.

Chrániť slobodu médií znamená chrániť demokraciu a slobodu.

Na Slovensku sme svedkami úplne opačného konania. Ministerstvo kultúry SR predstavilo návrh zákona, ktorým by boli verejnoprávne médiá doslova podriadené politickej moci vládnej koalície. Je to krok k neslobode, ktorú dobre poznáme z čias totality, ale i z čias mečiarizmu.

Stojím pri RTVS!

Zdroj foto: rtvs.sk

Miriam Lexmann sa spoločne s viacerými kolegami z KDH zúčastnila v týchto dňoch predvolebného stretnutia európskych ľudovcov – EPP v rumunskej Bukurešti.

„Diskutovali sme o výzvach, ktorým Európa čelí v kontexte našich priorít na najbližších päť rokov, zameraných hlavne na boj s rastúcou chudobou v Európe, bezpečnosť, a to aj v online priestore, podporu malých a stredných podnikateľov, farmárov a ďalších skupín, znižovanie byrokracie, hľadanie mierových riešení na Ukrajine, zreálnenie cieľov Green Deal-u, ale aj hospodárskemu rastu, konkurencieschopnosti EÚ a ochrane pred nekalými praktikami totalitných režimov, čo sú oblasti, ktorým sa intenzívne venujem,“ priblížila obsah rozhovorov líderka kandidátky KDH vo voľbách do Európskeho parlamentu Miriam Lexmann.

„Mnohé stretnutia s lídrami krajín a európskych štruktúr, ktoré sme na kongrese absolvovali dokazujú, že KDH je rešpektovanou a spoľahlivou stranou v zahraničí. Je našim cieľom, aby Európska únia zostala zoskupením silných štátov a regiónov. Aj o tom som hovorila napríklad s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom a podpredsedom vlády ČR Marianom Jurečkom.

V úspešnom presadzovaní hodnôt a podpory Slovenska z Bruselu by som chcela pokračovať s vašou podporou aj naďalej,“ dodala na záver stručného opisu diania v Bukurešti Miriam Lexmann.

Foto: Facebook Miriam Lexmann

Vyhlásenie českej vlády o ukončení medzivládnych konzultácií vážne poškodzuje štátne záujmy SR. Aj vzhľadom na to, že premiér Fiala je jedným z kľúčových spojencov pri ochrane výlučných kompetencií členských štátov v EÚ. Cestu izolácie si už dávnejšie vybrali aj europoslanci za Smer, keď sa v Európskom parlamente rozhodli sedieť vedľa pána Uhríka, uviedla k aktuálnemu dianiu Miriam Lexmann.

Vo februári som v službe občanom, ako poslankyňa Európskeho parlamentu, mala možnosť uskutočniť aj tieto aktivity:

 • S vďakou za podporu Rady KDH a za všetky vaše povzbudenia chcem oznámiť, že sa 8. júna budem o vašu dôveru uchádzať vo voľbách do Európskeho parlamentu s číslom 1 na kandidátke KDH. Aj naďalej chcem byť konzervatívnym hlasom, a tak ochraňovať hodnoty, na ktorých bola Európska únia založená.

 • Dlhodobo upozorňujem, že niektoré zelené požiadavky zo strany európskych inštitúcií vytvárajú obrovský tlak na farmárov, čo má negatívny dopad aj na ceny potravín. Preto žiadam ich prehodnotenie. Budem sa naďalej zasadzovať za to, aby potravinová bezpečnosť bola jednou z kľúčových priorít európskych inštitúcií tak, ako to občania požadujú. Zároveň spolu s KDH vyzývame ministra pôdohospodárstva, aby sa prestal skrývať za protesty. Práve on je najkompetentnejší rokovať v Bruseli o čo najlepších podmienkach pre slovenských farmárov.

 • V spolupráci s platformou Konzervatívne ženy, ktorú som na jeseň založila, a Kresťanskodemokratickou mládežou Slovenska som iniciovala petíciu predstaviteľom vládnych strán, kde sme žiadali okamžitú nápravu nehorázneho zníženia premlčacích dôb pri znásilnení a sexuálnom násilí a aby sa verejne ospravedlnili obetiam, ktorým sa pri svojich vyjadreniach doslova vysmiali do tváre. Tiež sme ich vyzvali, aby v zmysle vlastného Programového vyhlásenia vlády aktívne zlepšili ochranu osôb pred násilím.

 • Mala som možnosť byť na viacerých protestoch proti návrhu novej trestnej legislatívy, a tiež sa aj prihovoriť obyvateľom Košíc. Prítomnosť ľudí na protestoch je aj pre nás, politikov, obrovskou podporou v tomto spoločnom boji – ako na námestiach a v uliciach mnohých miest, tak aj na pôde nášho parlamentu.

 • Členské štáty vytvoria tzv. peňaženku digitálnej identity, ktorá bude obsahovať rôzne dokumenty, občiansky či vodičský preukaz, alebo diplomy. Tá pomôže minimalizovať množstvo fyzických kartičiek a administratívnych úkonov, a tiež uľahčí pobyt v zahraničí, keďže tieto doklady budú automaticky uznávané v iných členských štátoch. Rada som jeden z ďalších dobrých zámerov EÚ podporila.

 • Dlhodobo upozorňujem na to, že ak v službách starostlivosti neurobíme systémové zmeny, čaká nás kolaps. V KDH prichádzame s riešeniami. Na tlačovej konferencii sme vyzvali na odpustenie odvodov pre poskytovateľov opatrovateľských služieb, ako krízové riešenie, keďže financovanie z eurofondov je aj naďalej veľmi zle nastavené. Naši seniori, ktorí si celý život platia odvody majú predsa nárok na kvalitnú opatrovateľskú starostlivosť.

 • V Bruseli som pri príležitosti 34. výročia KDH privítala viacerých návštevníkov. Boli medzi nimi aj dobrovoľníci, ktorí pred voľbami venovali množstvo času a úsilia, aby sa KDH opäť dostalo do parlamentu. Ich angažovanosť je pre mňa veľkým povzbudením. Je úžasné sledovať, že KDH má aj po 34 rokoch v sebe toľko energie a verím, že spoločne aj na európskej úrovni pomôžeme posunúť našu krajinu k lepšiemu.

 • Hlasovala som proti nariadeniu o rastlinách získaných novými genómovými technikami. Nie je možné, aby sme bez riadnych dôkazov, že tieto rastliny neprinášajú riziká pre život a zdravie ľudí, upustili od doterajších prísnych podmienok ich získavania. Rozhodne tiež nesúhlasím s tým, aby sme odstránili označenie prítomnosti geneticky modifikovaných rastlín v potravinách. Spotrebitelia jednoducho musia mať možnosť vybrať si, či takéto výrobky chcú alebo nechcú kupovať.

 • Na pôde Európskeho parlamentu som zorganizovala medzinárodnú konferenciu o prenasledovaní kresťanov. Vedeli ste, že takmer 4 miliardy ľudí v 26 krajinách sveta trpia porušovaním náboženskej slobody? Preto od začiatku môjho mandátu aktívne pracujem na pomoci všetkým prenasledovaným pre vieru. V týchto dňoch som o konkrétnej podpore trpiacich kresťanov z Náhorného Karabachu diskutovala aj na osobnom stretnutí s honorárnym konzulom Arménska na Slovensku pánom Bagratom Hakobyanom.

 • Aký bude dlhodobý prínos čínskej baterkárne? Číňania nemajú povesť kvalitných zamestnávateľov, ani nemôžeme počítať s transferom technológií na Slovensko. Čínske spoločnosti sú dnes hlavnými konkurentmi nášho automobilového priemyslu a namiesto podpory vlastného priemyslu dávame dotácie našim konkurentom. Prečítajte si v rozhovore pre Denník N.

 • Opätovne som vyzvala predstaviteľov štátu a pripomenula, že je zásadne dôležité, aby sa Slovenská republika jasne postavila za svojho tragicky zosnulého občana Jozefa Chovanca a konala kroky v prospech dôsledného, spravodlivého a transparentného vyšetrenia celého prípadu vrátane potrestania vinníkov.

 • Uplynuli dva roky neprestávajúcej hrôzy na Ukrajine, ktorá si vyžiadala mnoho životov. Všetci túžime po mieri, ktorý skutočne nastane vtedy, keď sa ruské vojská stiahnu z Ukrajiny. Vo februári sme si pripomenuli aj chladnokrvnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. A to len pre ich snahu o Slovensko bez podvodov a korupcie. Pripomenuli sme si aj smrť veľkých hrdinov Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára, ktorých komunistický režim zabil, lebo odkrývali jeho pravú tvár. Všetky tieto udalosti nám ukazujú, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou a treba ich chrániť.

Priatelia, prajem vám veľa úspechov vo všetkom, čo robíte.

Ženská sila má svoju nezameniteľnú energiu. Aj vďaka nej Miriam Lexmann spolu s Martinou Holečkovou a Andreou Turčanovou iniciovali platformu konzervatívnych žien, ktorá pomáha posilniť postavenie žien a v ich miestnych komunitách. Veria, že aj cez ňu dokážu motivovať ešte viac žien, aby v politike uplatňovali svoje talenty.

Záujem o európsku politiku je čoraz väčší, konštatovala s radosťou Miriam Lexmann počas návštevy skupiny Slovákov v Európskom parlamente. Dokazuje to množstvo otázok, s ktorými prichádzajú, ale aj prehľad v súvislostiach, ktoré o dianí v Únii majú, konštatovala slovenská europoslankyňa.

EÚ rieši otváranie zmlúv, aby riešila efektívnejšie potreby občanov. Počas Konferencie o budúcnosti EÚ vygenerovali občania približne 330 požiadaviek ako chcú, aby im EÚ pomohla. Analýza Českého predsedníctva EÚ hovorí, že 300 z nich by sme vyriešili v rámci EÚ bez otvárania zmlúv. Vyhrňme si rukávy riešme tie a nie nové zmluvy, uviedla Miriam Lexmann vo video rozhovore pre denník SME.

V tento deň, presne pred 103 rokmi, bola prijatá Ústava Československej republiky, ktorá právne zakotvila v parlamentnú demokraciu a rozdelila moc vo vtedajšom Československu. Viac ako storočie, ktoré od tohto momentu uplynulo ukázalo, že sloboda a demokracia sú krehké a treba si ich vždy vážiť, napísala k rozhodnutiu Ústavného Súdu SR Miriam Lexmann. Celé vyjadrenie si prečítajte tu.

Priatelia,

ešte raz sa chcem vrátiť k včerajšiemu rozhodnutiu Ústavného súdu SR, ktoré považujem za veľmi dobrú správu pre demokraciu a právny štát na Slovensku. A to aj napriek tomu, že Úrad špeciálnej prokuratúry, žiaľ, bude zrušený. Pozastavenie účinnosti častí hanebnej novely trestného zákona vnímam ako výsledok našej vytrvalej práce a vás, tisícov občanov, ktorí ste stáli na námestiach a nenechali sa odradiť.

Spoločne sa nám podarilo zabrzdiť bezprecedentnú aroganciu vládneho valca.

Chcem zdôrazniť ešte dve veci. Po prvé, nie opozícia, či opoziční europoslanci v Bruseli, ktorých ešte do včera hanlivo urážal Robert Fico a poslanci vládnej koalície, ale práve vláda ohrozením spravodlivosti vyvolala pochybnosti EÚ inštitúcií o právnom štáte, čím ohrozili eurofondy určené pre zlepšenie života ľudí na Slovensku. Okrem toho sa ukázalo, že príslušné ministerstvá v súvislosti s novelou trestného zákona ani neposlali Európskej komisii potrebné informácie. Dôvod? Zlyhanie strategickej komunikácie vládnych úradníkov.

Po druhé, KDH bolo po celý čas proti zaťahovaniu boja o právny štát a spravodlivosť na Slovensku na pôdu Európskeho parlamentu. Dnes sa ukázalo, že tento postoj bol správny, kedže pomohla funkčná sieť kontrolných inštitúcií moci v štáte.

Priatelia, v tento deň, presne pred 103 rokmi, bola prijatá Ústava Československej republiky, ktorá právne zakotvila v parlamentnú demokraciu a rozdelila moc vo vtedajšom Československu. Viac ako storočie, ktoré od tohto momentu uplynulo ukázalo, že sloboda a demokracia sú krehké a treba si ich vždy vážiť. Nie sú stále a ani trvalé.

Som preto hrdá na to, že sme v týchto náročných chvíľach, keď bola spravodlivosť pre všetkých vážne ohrozená, nezlyhali.

Zdroj Foto: Róbert Hakl

Spoločný tlak bol úspešný. K iniciatíve, ktorú spustila Miriam Lexmann spoločne s Martinou Holečkovou a Andreou Turčanovou v rámci platformy Konzervatívne ženy a Kresťanskodemokratickou mládežou Slovenska (KDMS) sa pridalo takmer 5000 občanov. Vládna koalícia napravila svoj bezprecedentný faul polovičného skrátenia premlčacích lehôt pri trestných činoch znásilnenia a sexuálneho zneužívania detí.

(viac…)

M. Lexmann dlhodobo upozorňuje, že niektoré zelené požiadavky zo strany európskych inštitúcií vytvárajú obrovský tlak na farmárov, čo má negatívny dopad na dostupnosť potravín a spôsobuje aj ďalšie problémy. Preto žiada ich prehodnotenie a vyzýva európske inštitúcie, aby potravinová bezpečnosť bola jednou z ich kľúčových priorít tak, ako to občania požadujú.

Smrť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je obrazom, čoho sú schopní ľudia v bezhraničnej chamtivosti. Čo všetko dokáže napáchať zlo a nenávisť, povedala Miriam Lexmann počas spomienky na zavraždených snúbencov, ktorých zabili presne pred šiestimi rokmi

Naša cesta za slobodou je dláždená mnohými boľavými osudmi. Hovorme o nich. Nahlas. Aby nezmizli z našej historickej pamäte. Sloboda nie je samozrejmosť. Je veľmi krehká, uviedla Miriam Lexmann pri príležitosti výročia popravy troch členov Bielej légie: Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, ktorých komunisti popravili po politickom procese v roku 1951.

Miriam Lexmann ďakuje za dôveru Rady KDH: „Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby neutíchol hlas za kresťanskú tvár Európy a aby EÚ zabrala v službe ľuďom“, uviedla bezprostredne po tom, ako bola nominovaná na pozíciu číslo 1 na kandidátke hnutia vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2024.

Opatrovateľský sektor je v obrovskej kríze, no v KDH prichádzajú s riešeniami. Vyzývajú na odpustenie odvodov pre poskytovateľov opatrovateľskych služieb. To by výrazne pomohlo najmä neverejným poskytovateľom, prízvukuje Miriam Lexmann. Viac vo videu.

Netolerujeme nezmyselnú úpravu, ktorá novelou trestného zákona skrátila premlčaciu dobu pri trestnom čine znásilnenia a sexuálneho zneužívania maloletých o polovicu. Ako členka platformy Konzervatívne ženy podporuje spoločnú iniciatívu s Kresťanskodemokratickou mládežou Slovenska a Citizen Go, ktorá zbiera podpisy pod petíciu proti tomuto rozhodnutiu.

KDH má za sebou obrovský úspech v parlamentných voľbách a čiastočne mohlo osláviť aj v Bruseli.

Práve teraz hostím špeciálnu skupinku návštevníkov. Sú medzi nimi mnohí dobrovoľníci, ktorí pred voľbami venovali množstvo svojho času a úsilia v prospech KDH. Vaša angažovanosť je pre mňa veľkým povzbudením. Je úžasné sledovať, že KDH má aj po 34 rokoch v sebe toľko energie a verím, že spoločne pomôžeme posunúť našu krajinu a Európu k lepšiemu,“ priblížila svoje aktuálne stretnutie Miriam Lexmann.

Počas mandátu Lexmann pravidelne pozýva ľudí navštíviť Európsky parlament, aby dianie a prácu v ňom vnímali bezprostredne. Otvára takto ľuďom zo Slovenska v Bruseli dvere a pomáha viesť dialóg o výzvach, ktorým čelíme, ale aj o riešeniach, ktoré by Európska únia mala ponúkať.

Rada som vás všetkých videla, a zo srdca vám všetkým ďakujem za obetavosť, aby sme sa na Slovensku mali všetci lepšie,“ uzavrela Miriam Lexmann.

Presadzovať oprávnené požiadavky seniorov je jednou z priorít Miriam Lexmann. Nielen v Európskom parlamente, ale aj doma na Slovensku.

Neustále zdôrazňujem, že práve staršia generácia je tá, od ktorej sa môžeme veľa učiť, no aj to, že je potrebné, aby sa seniori aktívne zapájali do spoločenského diania. Aj preto som dnes s radosťou prijala pozvanie vystúpiť na celoeurópskom stretnutí seniorov,“ hovorí slovenská europoslankyňa za KDH.

Mnoho seniorov v dnešnej dobe čelí rôznym výzvam, ale i digitálnym nástrahám. Dlhodobo v tejto súvislosti Lexmann upozorňuje a snaží sa o posilňovanie vzdelávania v každom veku, vrátane získavania digitálnych zručností.

Je našou morálnou povinnosťou poskytnúť seniorom sebarealizáciu a dôstojný život aj v postproduktívnom veku. Naša pozornosť, rešpekt a úcta vie k tomu napomôcť,“ hovorí členka Komisie pre zamestnanosť a sociálne veci Miriam Lexmann.

Veľmi pekne ďakujem Petrovi Machovi, predsedovi Združenia kresťanských seniorov Slovenska za zorganizovanie tohto skvelého podujatia. Znova ma utvrdilo v tom, že všetci spoločne zmôžeme oveľa viac a vzájomne sa potrebujeme,“ uzatvára Lexmann.

Mnoho seniorov v dnešnej dobe čelí rôznym výzvam, ale i digitálnym nástrahám. Miriam Lexmann dlhodobo v tejto súvislosti upozorňuje na dôležitosť je posilňovania vzdelávania v každom veku, vrátane získavania digitálnych zručností. O svojich doterajších krokoch v EP informovala počas vystúpenia na celoeurópskom stretnutí seniorov.

Vyjadrenie poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH/EĽS) k medzištátnej sťažnosti zo strany SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku.

„Považujem za neakceptovateľné, že tento prípad sa naťahuje už šiesty rok, a to aj vinou našej krajiny, ktorá sa nie vždy a včas postavila za práva svojho občana. Spravodlivosti musí byť učinené za dosť. Zaslúži si to zosnulý Jozef Chovanec a má na to nárok predovšetkým jeho manželka a celá rodina. Považujem preto za neakceptovateľné, že podľa predchádzajúcich stanovísk belgickej prokuratúry nehodlajú vyvodiť žiadnu trestnoprávnu zodpovednosť za hanebné správanie sa belgických policajtov.

Už pred niekoľkými rokmi som sa obrátila na Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí dohliadla na dovyšetrovanie tohto prípadu. Na pôde Európskeho parlamentu som iniciovala zahrnutie prípadu do kapitoly o právnom štáte v Belgicku. Apelovala som aj na riadne vypočutie priameho svedka zatknutia a vyvlečenia Jozefa Chovanca z lietadla na letisku v Charleroi. Romana Behúla však ako priameho účastníka diania belgická polícia nebrala na vedomie.

Spolupracovala som s bývalým ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom, aby Slovensko požiadalo belgickú stranu o ďalšie nevyhnutné expertízne úkony. Naši forenzní experti po preskúmaní dôkazov spochybnili postupy a závery belgickej strany, ale belgická strana všetky tieto podnety ignorovala.

Je zásadne dôležité, aby sa Slovenská republika jasne postavila za svojho tragicky zosnulého občana a konala kroky v prospech dôsledného, spravodlivého a transparentného vyšetrenia celého prípadu vrátane potrestania vinníkov.“ 

Zdroj foto: Charleroi Police CCTV

Čierny deň pre spravodlivosť na Slovensku. Miriam Lexmann označila novelu trestného zákona za hanebnú a zrušenie UŠP za vrchol arogancie moci vládnej koalície, ktorá kvôli krytiu „svojich“ ľudí bezprecedentne ohrozuje bezpečnosť Slovenska.

Aký bude dlhodobý prínos čínskej baterkárne? Číňania nemajú povesť kvalitných zamestnávateľov, ani nemôžeme počítať s transferom technológií na Slovensko. Čínske spoločnosti sú dnes hlavnými konkurentmi nášho automobilového priemyslu a namiesto podpory vlastného priemyslu dávame dotácie našim konkurentom, hovorí Miriam Lexmann v rozhovore pre Denník N.

Naši poľnohospodári nie sú zodpovední za zmenu klímy a nemali by niesť celú záťaž boja proti klimatickým zmenám na svojich pleciach. Len vďaka zle nastaveným politikám EÚ. Naopak, silné poľnohospodárstvo je kľúčové pre rozvoj našich regiónov. Aj preto bude Miriam Lexmann presadzovať revíziu rozhodnutia o zákaze spaľovacích motorov po roku 2035.

Náš dnešný zápas o spravodlivosť zvádzame, pretože nám na našej krajine záleží. Nenecháme sa odradiť. Prítomnosť ľudí na protestoch je aj pre nás, politikov, obrovskou podporou v tomto spoločnom boji – ako na námestiach a v uliciach mnohých miest, tak aj na pôde nášho parlamentu, uviedla Miriam Lexmann počas košického protestu proti návrhu novej trestnej legislatívy.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content