Vysvetlenie plenárneho hlasovania k správe o Kosove

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Vzhľadom na nekorektné a zavádzajúce informácie, ktoré sa šíria o mojom hlasovaní k správe o Kosove, považujem za dôležité vysvetliť svoje rozhodnutie správu v záverečnom hlasovaní podporiť.

Mnoho rokov pred tým, ako som vstúpila do politiky, som pracovala v oblasti podpory demokracie a slobody človeka. Myslím si, že len spoločnosť postavená na demokratických základoch, ktorá rešpektuje slobodu a dôstojnosť každej ľudskej osoby sa môže posúvať dopredu a rásť ako ekonomicky, tak aj kultúrne.

Rozhodnutie o uznaní Kosova je výlučná právomoc Slovenska

Všetci veľmi dobre vieme, že nedemokratické režimy v konečnom dôsledku podkopávajú aj naše demokracie, lebo ich korupcia a bezpečnostné hrozby v dnešnom globálnom svete sa nás bytostne týkajú. Z týchto dôvodov považujem správu EP o správach Komisie o Kosove za obdobie 2019 – 2020 za dôležitú, lebo definuje pro-demokratickú stratégiu pre tento územný celok. Myslím si, že je to v záujme nás všetkých, teda aj Slovenskej republiky.

V rámci tejto správy bol napríklad pozitívne ocenený pokrok v oblasti právneho štátu a implementácie prijatých zákonov, ale zároveň bola vláda Kosova vyzvaná na intenzívnejší boj proti korupcii. Slovensko v súčasnosti neuznáva nezávislosť Kosova, aj preto som hlasovala proti časti správy, v ktorej sa uvádza, že nezávislosť Kosova je nezvratná a rovnako proti výzve, aby členské štáty, ktoré dodnes neuznali Kosovo, tak urobili. Treba tu upozorniť, že ani jedna z týchto klauzúl nemá vplyv na slobodné rozhodnutia členských štátov o uznaní alebo neuznaní Kosova. Plne podporujem, že táto kompetencia musí zostať výlučne v rukách členských štátov, a teda aj Slovenskej republiky.

Podpora Západného Balkánu podporí bezpečnosť a prosperitu EÚ

Podporila som však správu v záverečnom hlasovaní, pretože Slovensko aj Európska únia podporujú európsku perspektívu Srbska aj Kosova a aktívne presadzujú dialóg medzi Prištinou a Belehradom, ktorý môže viesť k ďalšej normalizácii vzťahov, a tým aj celkovej stabilizácií v regióne. A táto správa môže prispieť k ďalšiemu pokračovaniu tohto dialógu. Kosovo je už dnes zastúpené na mnohých medzinárodných fórach. Srbsko ďalej uznáva existenciu Kosova aj prostredníctvom aktov, ako je dohoda o hraniciach z roku 2013, dohoda o predvoľbe pre Kosovo a ďalšie opatrenia dohodnuté v rámci tohto dialógu. Dialóg medzi Prištinou a Belehradom predstavuje najlepšiu príležitosť pre obe strany na vyjasnenie zostávajúcich nevyriešených otázok a na spoluprácu na ich ceste k členstvu v EÚ.

Krajiny Západného Balkánu patria do priestoru Európskej únie a musíme naďalej podporovať všetko ich úsilie v tomto smere. Podporí to aj našu bezpečnosť a celkovú prosperitu Únie.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content